• 0
  • No Items available
x

Gandhijinu Sahitya (ગાંધીજીનું સાહિત્ય)


Publisher: Navajivan Trust
Categories: Essays
Book Type: epub
Book Size: 1430.75 KB | ISBN(13): 9788172296872
Download Sample Preview Book From Mobile


ગાંધીજીના સાહિત્ય વિશે છૂટુંછવાયું અનેક પ્રકારનું લખાણ આપણને મળી આવે છે. તેમ છતાં ગાંધીજીના સમગ્ર સાહિત્યનો સળંગ અભ્યાસ જેમાં મળી આવે એવો કોઈ ગ્રંથ આપણા સાહિત્યમાં ઉપલબ્ધ નથી. એથી આ મહાનિબંધમાં ગાંધીજીના સમગ્ર સાહિત્યનું શક્ય તેટલે અંશે સર્વાંગી દૃષ્ટિએ અધ્યયન રજૂ કરવાનો નમ્ર પ્રયત્ન છે. વળી અપ્રગટ સાહિત્યને પણ મેળવીને અને પ્રગટ સાહિત્યની સાથે એ સાહિત્યનો પણ આધાર લઈને એને મૂલવવાનો પ્રયત્ન અહીં કર્યો છે.


Hand-picked Items Recommended by Us